KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ-PLAN SZKOLENIA

PLAN SZKOLENIA

 

KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Silezjan” Sp. z o. o. 10.02. - 4.03.2018 r.

 

10 luty 2018 r. (sobota)

godz. 9.00 – 10.00 Rozpoczęcie kursu – Stefan SAWCZAK

godz. 10.00 – 14.00 Aktualny stan prawny – wybrane zagadnienia - /wykład/ -

1. Ustawa o ochronie osób i mienia;

2. Ustawa o broni i amunicji;

3. Uprawnienia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków prymusu bezpośredniego lub brni palnej i wykorzystania środków przymusu bazpośredniego lub broni palnej;

4. Odpowiedzialność karna kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

5. Odpowiedzialność cywilna kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

 

11.02.2018r. /niedziela/

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – J.ADAMUSIK

Samoobrona i techniki interwencyjne:

1) postawy i poruszania się w walce;

2) technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;

3) padów i przewrotów w walce wręcz;

17.02.2018r. /sobota/

godz. 09.00 – 16.00 Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego /trening/ – M. DURASIK

1) zasady bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;

2) techniki i postawy strzeleckie;

18.02.2018r. /niedziela/

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – J.ADAMUSIK

Samoobrona i techniki interwencyjne:

4) sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;

5) chwytów transportowych – dźwigni na stawy kończyn górnych;

6) uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń;

24.02.2018r. /sobota/

godz. 08.00 – 16.00 Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego – strzelania praktyczne - M. DURASIK, T. OLSZOWY

3) strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej.

25.02.2018r. /niedziela/

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – J.ADAMUSIK

7) miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania;

8) technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób;

9) posługiwania się pałką służbową;

10) technik stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

3.03.2018r. /sobota/

godz. 09.00 – 16.00 Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej - M. MULCZYK

1) zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań

kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

lub omdleń;

2) praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania

i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

4.03.2018r. /niedziela/

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – J.ADAMUSIK

11) technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór;

12) obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami;

13) obrony przed zagrożeniem bronią palną;

14) podstawowych technik posługiwania się bronią w walce.

godz. 14.00 – 16.00 Zakończenie kursu

godz. 14.00 – 16.00 - Zaliczenie – wydanie zaświadczeń. /S. SAWCZAK, M. DURASIK, T. OLSZOWY/