KURS NA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

SZKOLENIE

 

PLAN KURSU

NA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Silezjan” Sp. z o. o. 30.03.– 16.06.2019 r.

 

 

30 marca 2019 r. (sobota)

godz. 10.00 Rozpoczęcie kursuStefan SAWCZAK

 

godz. 11.00 – 18.00 Blok ogólnoprawny - zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia – T. OLSZOWY

 

1. Definicje ustawowe.

2. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie.

3. Zasady sporządzania planu ochrony jednostki i tryb jego uzgadniania.

4. Wewnętrzne służby ochrony - zasady i tryb tworzenia, struktura organizacyjna, zakres działania, sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej, uzbrojenie, wyposażenie i umundurowanie.

5. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia:

1) ustawa o swobodzie działalności gospodarczej;

2) Kodeks spółek handlowych.

 

31.03.2019r. /niedziela/

 

godz. 9.00 – 11.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKI

 

1. Samoobrona:

1) postawy i poruszanie się w walce;

2) techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania;

3) pady i przewroty w walce wręcz;

 

godz. 14.00 – 18.00 Blok ogólnoprawny – zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia – S. SAWCZAK

 

6. Tryb uzyskiwania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem wymagań kwalifikacyjnych dotyczących pracowników ochrony.

7. Uprawnienia i obowiązki pracowników ochrony przy realizacji zadań ochrony osób i mienia.

 

06.04.2019r. /sobota/

 

godz. 10.00 – 12.00 - Blok ogólnoprawny - zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia – T. OLSZOWY

 

8. Zasady, przypadki i warunki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej oraz czynności poprzedzające użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej i czynności następujące po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

9. Ograniczenia w ochronie osób wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia.

10. Uprawnienia kontrolne organu koncesyjnego wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o ochronie osób i mienia.

11. Zakres i tryb sprawowania przez Policję, Straż Graniczną i Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.

 

godz. 12.00 – 19.00 - Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony mienia – T. OLSZOWY

 

1. Zakres pojęcia ochrona mienia.

 

07.04.2019r. /niedziela/

 

godz. 9.00 – 11.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKI

 

4) sprowadzanie do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;

5) chwyty transportowe - dźwignie na stawy kończyn górnych;

 

godz. 14.00 – 18.00 Blok ogólnoprawny – wybrane zagadnienia psychologii – S. SAWCZAK

 

1. Pojęcie psychologii.

2. Zapamiętywanie - rodzaje pamięci, efektywne techniki zapamiętywania.

3. Budowa portretu pamięciowego.

4. Elementy prenegocjacji.

5. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.

6. Psychologia tłumu.

7. Podstawowe informacje dotyczące stresu, jego funkcjonowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

13.04.2019r. /sobota/

 

godz. 10.00 – 16.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony osób –
T. OLSZOWY

 

1. Zakres pojęcia ochrony osób.

2. Przyczyny zamachów na osoby.

 

godz. 16.00 – 18.00 Blok ogólnoprawny – etyka pracownika ochrony – S. SAWCZAK

 

1. Podstawowe pojęcia.

2. Katalog praw i wolności człowieka.

3. Uczciwość, rzetelność, profesjonalizm w pracy związanej z ochroną osób i mienia.

4. Poszanowanie godności człowieka a uprawnienia do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

 

14.04.2019. /niedziela/

 

godz. 9.00 – 11.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKI

 

6) uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń;

7) miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania.

 

godz. 14.00 – 19.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony mienia –
T. OLSZOWY

 

2. Ochrona obiektu:

1) cel ochrony i rodzaje zagrożeń;

2) formy wykonywania zadań ochrony;

 

27.04.2019r. /sobota/

 

godz. 10.00 – 18.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony osób –
T. OLSZOWY

 

4. Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom:

1) rozpoznanie zagrożeń;

2) wykrywanie obserwacji;

3) taktyka ochrony w obiekcie;

4) taktyka ochrony w miejscu publicznym.

 

 

28.04.2019r. /niedziela/

 

godz. 9.00 – 11.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKI

 

6) uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń;

7) miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania.

 

godz. 14.00 – 18.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony osób –
T. OLSZOWY

 

5. Organizacja grupy ochronnej.

 

04.05.2019r. /sobota/

 

godz. 10.00 – 18.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony osób –
T. OLSZOWY

 

5. Organizacja grupy ochronnej.

 

05.05.2019r. /niedziela/

 

godz. 9.00 – 11.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKI

 

6) uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń;

7) miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania.

 

godz. 14.00 – 19.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony mienia –
S. SAWCZAK

 

2. Ochrona obiektu:

3. Zadania i obowiązki pracownika ochrony w związku z:

a) kontrolą ruchu osobowego,

b) kontrolą ruchu materiałowego,

c) ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,

d) zaistnieniem: przestępstwa, wykroczenia, pożaru, wybuchu, awarii, katastrofy, skażenia, zamachu terrorystycznego,
z uwzględnieniem zasad i sposobów ewakuacji osób poszkodowanych,

e) ochroną informacji niejawnych,

f) ochroną danych osobowych;

4. Specyfika ochrony różnych kategorii obiektów;

5.Specyfika ochrony sprawowanej przez grupę interwencyjną.

 

11.05.2019r. /sobota/

 

godz. 10.00 – 18.00 Blok ogólno prawny – wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego - T. OLSZOWY

 

1. Pojęcie prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego.

2. Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia.

3. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.

4. Instytucja obrony koniecznej.

5. Instytucja stanu wyższej konieczności.

 

12.05.2019r. /niedziela/

 

godz. 9.00 – 11.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKI

 

2. Techniki interwencyjne:

1) techniki zakładania kajdanek i obszukiwania osób;

 

godz. 14.00 – 19.00 Blok obejmujący zagadnienia z wyszkolenia strzeleckiego – M. DURASIK

 

2. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną:

1) zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;

2) zasady bezpiecznego obchodzenia się z pistoletem, rewolwerem, pistoletem maszynowym, karabinkiem oraz strzelbą gładkolufową.

 

 

18.05.2019r. /sobota/

 

godz. 10.00 – 18.00 Blok obejmujący zagadnienia z wyszkolenia strzeleckiego – T. OLSZOWY, M. DURASIK

 

1. Budowa i zasady działania broni palnej:

1) działanie, przeznaczenie i charakterystyki techniczne pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka oraz strzelby gładkolufowej na wybranych

przykładach;

2) podstawy celnego strzelania;

3) rozkładanie i składanie wybranych egzemplarzy broni palnej;

4) przyczyny i objawy zacięcia się broni palnej oraz sposoby skutecznego usuwania go.

 

19.05.2019r. /niedziela/

 

godz. godz. 9.00 – 11.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKI

 

2) posługiwanie się pałką służbową;

 

godz. 14.00 – 19.00 Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego /strzelania/ - M. DURASIK

 

3. Techniki posługiwania się bronią palną:- trening na placu

1) techniki szybkiego sięgania po broń palną;

2) przyjmowanie postaw strzeleckich, przemieszczanie się i zwroty z bronią palną;

 

25.05.2019r.

 

godz. 08.00 – 18.00 Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego /trening/ - strzelania praktyczne

M. DURASIK T. OLSZOWY

 

Strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej

 

26.05.2019r. /niedziela/

 

godz. 09.00 – 11.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKI

 

3) techniki posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

4) techniki stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających;

 

godz. 14.00 – 19.00 Blok ogólnoprawny – wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy – T. OLSZOWY

 

1. Pojęcie prawa cywilnego i prawa pracy.

2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

3. Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej.

4. Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.

5. Czyny niedozwolone.

 

01.06.2019r. /sobota/

 

godz. 9.00 – 16.00 Blok ogólnoprawny – zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – Ratownik Medyczny

 

1. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń.

2. Praktyczne opatrywanie ran postrzałowych, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

 

02.06.2019r. /niedziela/

 

godz. 9.00 – 11.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych -

 

5) techniki usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór czynny;

6) obrona przed atakami nożem lub niebezpiecznym przedmiotem;


godz. 14.00 – 19.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony mienia – T. OLSZOWY

 

4) organizacja i zasady ochrony konwojowanego transportu wartości pieniężnych;

5) rodzaje zagrożeń;

6) prowadzenie dokumentacji związanej z konwojowanym transportem wartości pieniężnych.

4. Ogólne wymogi prawne dotyczące urządzeń, pojemników, pomieszczeń lub bankowozów służących do przechowywania lub transportowania wartości pieniężnych.


08.06.2019r. /sobota/

 

godz. 10.00 – 14.00 Blok ogólnoprawny - wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy – T. OLSZOWY

 

6. Odpowiedzialność cywilna pracownika ochrony.

7. Pojęcie pracownika i pracodawcy.

8. Umowa o pracę, umowy cywilnoprawne.

9. Obowiązki pracodawcy.

 

godz. 14.00 – 19.00 D. Blok ogólnoprawny - wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego – T. OLSZOWY

 

6. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności.

7. Przestępstwa przeciwko mieniu.

8. Wykroczenia przeciwko mieniu.

9. Odpowiedzialność karna pracownika ochrony.

10. Ogólne zasady zabezpieczenia miejsca popełnienia przestępstwa na potrzeby postępowania procesowego.

11. Społeczny i prawny obowiązek powiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu

 

9.06.2019r. /niedziela/

 

godz. 9.00 – 11.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych –

 

7) obrona przed atakiem bronią palną;

8) podstawowe techniki posługiwania się bronią palną w walce;

9) współdziałanie pracowników ochrony w różnych sytuacjach taktycznych.

 

15.06.2019r. /sobota/

 

godz. 8.00 – 13.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony mienia – T. OLSZOWY

 

1) obowiązki osób wchodzących w skład transportu wartości pieniężnych i konwojowanego transportu wartości pieniężnych;

2) organizacja i zasady ochrony transportu wartości pieniężnych wykonywanego przy użyciu i bez użycia środków transportu;

 

16.06.2019r. /niedziela/

 

godz. 8.00 – 13.00 Ochrona transportowanych wartości pieniężnych: - T. OLSZOWY

 

1) tryb i warunki wykonywania transportu wartości pieniężnych, konwojowanego transportu wartości pieniężnych i transportu podlegającego obowiązkowej ochronie realizowanych przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną;

4. Ogólne wymogi prawne dotyczące urządzeń, pojemników, pomieszczeń lub bankowozów służących do przechowywania lub transportowania wartości pieniężnych.

5. Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń:

1) ogólne wymogi prawne dotyczące stosowania mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń;

2) rodzaje mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń i ich rola w systemie ochrony obiektów;

3) zasady obsługi mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń.

 

 

ZAKOŃCZENIE KURSU

 

godz. 13.00 – 15.00. - Egzamin /S. SAWCZAK, M. DURASIK, T. OLSZOWY/

 

 

UWAGA!

Zajęcia teoretyczne, odbywają się w siedzibie Firmy Silezjan SECURITY /Sala wykładowa/ przy ul. Centralnej 24 (Brochów) w każdą sobotę od godz. 10.00

Od 6 stycznia (niedziela) przez następne 9 tygodni tj. 13, 20, 27, styczeń 3, 10, 17, 24. luty 03, 10, marca 2019 r. w godz. 10.00 - 12.00 będą odbywać się zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych. Samoobrona oraz techniki interwencyjne odbywają się w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Orzechowej 62 we Wrocławiu.

 

Na pierwsze zajęcia z samoobrony prosimy o przybycie 10 - 15 minut przed zajęciami abym mógł Państwa wprowadzić i zapoznać z obiektem. Proszę o zabranie stroju sportowego !!!

 

Trening oraz praktyczne strzelanie zostanie przeprowadzone na strzelnicy Akademii Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego we Wrocławiu lub na obiektach WKS „ŚLĄSK” przy ulicy Świątnickiej 36 we Wrocławiu w pawilonie strzeleckim 25m na stanowiskach od 33 do 40.


O terminie zajęć ze szkolenia strzeleckicego zostaniecie Państwo powiadomieni w trakcie kursu. Wszystkie informacje o zmianach w planie zajęć dotyczące godzin lub miejsca zajęć będą podawane na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem abyście Państwo mogli sobie zaplanować czas.

 

Cena kursu 1600 zł