KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ-PLAN SZKOLENIA

PLAN SZKOLENIA

 

KURS DOSKONALĄCY nr VIII UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Silezjan” Sp. z o. o. 06-23.10.2018 r.

 

6 pażdziernik 2018r. (sobota)

 

godz. 8.00 – 9.00 Rozpoczęcie kursu – Stefan SAWCZAK

 

godz. 9.00 – 14.00 Aktualny stan prawny – wybrane zagadnienia - /wykład/ - T. OLSZOWY

 

1. Ustawa o ochronie osób i mienia;

2. Ustawa o broni i amunicji;

3. Uprawnienia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków prymusu bezpośredniego lub brni palnej i wykorzystania środków przymusu bazpośredniego lub broni palnej;

4. Odpowiedzialność karna kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

5. Odpowiedzialność cywilna kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

 

7.10.2018r. /niedziela/

 

godz. 10.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKI

 

Samoobrona i techniki interwencyjne:

1) postawy i poruszania się w walce;

2) techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;

3) padY i przewroty w walce wręcz;

 

13.10.2018r. /sobota/

 

godz. 08.00 – 16.00 Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego /trening/ – M. DURASIK

 

1) zasady bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;

2) techniki i postawy strzeleckie;

 

14.10.2018r. /niedziela/

 

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKI

 

Samoobrona i techniki interwencyjne:

4) sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;

5) chwyty transportowe – dźwignie na stawy kończyny górne;

6) uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń;

 

20.10.2018r. /sobota/

 

godz. 08.00 – 16.00 Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego – strzelania praktyczne - M. DURASIK,
T. OLSZOWY

 

3) strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej

 

21.10.2018r. /niedziela/

 

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKI

 

7) miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania;

8) techniki zakładania kajdanek i obszukiwania osób;

9) posługiwanie się pałką służbową;

10) techniki stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

 


 

27.10.2018r.

 

godz. 08.00 – 16.00 Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej -

 

1) zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań

kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

lub omdleń;

2) praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania

i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

.

 

28.10.2018r. /niedziela/

 

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKI

 

11) techniki usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór;

12) obrona przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami;

13) obrona przed zagrożeniem bronią palną;

14) podstawowe techniki posługiwania się bronią w walce.

 

godz. 14.00 – 16.00 Zakończenie kursu

 

godz. 14.00 – 16.00 - Zaliczenie – wydanie zaświadczeń. /S. SAWCZAK, M. DURASIK, T. OLSZOWY/