KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ-PLAN SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne, odbywają się w siedzibie Firmy Silezjan SECURITY /Sala wykładowa/ przy ul. Buforowej 2 w każdą sobotę od godz. 9.00.

Od 8.10 (niedziela) przez następne 4 tygodnie tj. 8,15,22, 29, - pażdziernik . w godz.
9.00-12.00
będą odbywać się zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych. Samoobrona oraz techniki interwencyjne odbywają się na Stadionie Miejskim ul. Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, wjazd od Królewieckiej) /sala nr 3/

Na pierwsze zajęcia z samoobrony prosimy o przybycie na bramę wjazdową 10 - 15 minut przed zajęciami abym mógł Państwa wprowadzić i zapoznać z obiektem. Proszę
o zabranie stroju sportowego !!!

Praktyczne strzelania zostaną przeprowadzone na strzelnicy WSO przy ul. Czajkowskiego w dniu 28.10 w godz. 8.00- 16.00

Wszystkie informacje o zmianach w planie zajęć dotyczące godzin lub miejsca zajęć będą podawane na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem abyście Państwo mogli sobie zaplanować czas.

Cena kursu 500 zł

Osoby do kontaktu:

 

Stefan Sawczak – tel. kom. 723 679 797

Marisz Durasik tel. Kom. 723 679 714

 

PLAN SZKOLENIA

 

KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Silezjan” Sp. z o. o. 07.10. - 29.10.2017 r.

 

7 października 2017 r. (sobota)

godz. 9.00 – 10.00 Rozpoczęcie kursu – Stefan SAWCZAK

 

7.10.2017r. /sobota/

 

godz. 10.00 – 14.00 Aktualny stan prawny – wybrane zagadnienia - /wykład/

 

1. Ustawa o ochronie osób i mienia;

2. Ustawa o broni i amunicji;

3. Uprawnienia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków prymusu bezpośredniego lub brni palnej i wykorzystania środków przymusu bazpośredniego lub broni palnej;

4. Odpowiedzialność karna kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

5. Odpowiedzialność cywilna kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

 

8.10.2017r. /niedziela/

 

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – J.ADAMUSIK

Samoobrona i techniki interwencyjne:

1) postawy i poruszania się w walce;

2) technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;

3) padów i przewrotów w walce wręcz;

 

14.10.2017r. /sobota/

godz. 09.00 – 16.00 Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej -

1) zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań

kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

lub omdleń;

2) praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania

i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

 

15.10.2017r. /niedziela/

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – J.ADAMUSIK

Samoobrona i techniki interwencyjne:

4) sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;

5) chwytów transportowych – dźwigni na stawy kończyn górnych;

6) uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń;

 

21.10.2017r. /sobota/

godz. 09.00 – 16.00 Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego /trening/ – M. DURASIK

1) zasady bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;

2) techniki i postawy strzeleckie;

 

22.10.2017r. /niedziela/

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – J.ADAMUSIK

7) miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania;

8) technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób;

9) posługiwania się pałką służbową;

10) technik stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

 

28.10.2017r. /sobota/

 

godz. 08.00 – 16.00 Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego – strzelania praktyczne - M. DURASIK, T. OLSZOWY

 

3) strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej.

 

29.10.2017r. /niedziela/

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – J.ADAMUSIK

11) technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór;

12) obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami;

13) obrony przed zagrożeniem bronią palną;

14) podstawowych technik posługiwania się bronią w walce.

godz. 14.00 – 16.00 Zakończenie kursu

godz. 14.00 – 16.00 -Zaliczenie – wydanie zaświadczeń. /S. SAWCZAK, M. DURASIK, M. J. JANIK, T. OLSZOWY/