KURS NA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Uwaga ! Strzelanie 24 marca na strzelnicy na ul. Czajkowskiego w godz. 8.15 - 14.00

Informujemy, że od dnia 13.01.2018r. do 31.03.2018r.

Firma SILEZJAN SECURITY przy ul. Buforowej 2 we Wrocławiu organizuje

kurs na kwalifikowanego pracownika Ochrony Fizycznej.

 

Zajęcia teoretyczne, odbywają się w siedzibie Firmy Silezjan SECURITY /Sala wykładowa/ przy
ul. Buforowej 2 w każdą sobotę od godz. 9.00. Zajęcia niedzielne od godz. 9.00-12.00 samoobrona, zajęcia popołudniowe wg ustaleń z wykładowcą.

Informuję, że od 14.01.2018r. (niedziela) przez następne 10 tygodni w godz.

9.00-12.00 będą odbywały się zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych.

Samoobrona oraz techniki interwencyjne odbywają się na profesjonalnej macie w sali nr 3 przy Stadionie Miejskim ul. Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, (wjazd od Królewieckiej).

Na pierwsze zajęcia z samoobrony prosimy o przybycie na bramę wjazdową
10 - 15 minut przed zajęciami, aby można było Państwa wprowadzić i zapoznać
z obiektem. Proszę o zabranie stroju sportowego !!!

Treningi oraz praktyczne strzelania zostaną przeprowadzone na strzelnicy WKS „ŚLĄSK” przy ulicy Świątnickiej 36 we Wrocławiu w pawilonie strzeleckim 25 m na stanowiskach od 33 do 40.

(Dodatkowo w określone dni dysponujemy strzelnicą w Akademii Wojsk Lądowych
im. Tadeusza Kościuszki)
. O dokładnych terminach zajęć ze szkolenia strzeleckiego zostaniecie Państwo wcześniej powiadomieni.

Każdy uczestnik kursu na pierwszych zajęciach otrzyma (Pen Drava) z pełnym programem kursu z wybranymi wykładami, oraz materiały niezbędne do pogłębiania wiedzy…

Wszystkie informacje o zmianach w planie zajęć dotyczące godzin lub miejsca zajęć będą podawane na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem abyście Państwo mogli sobie zaplanować czas.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców z wieloletnim stażem teoretycznym i praktycznym.

Wszystkich chętnych przygotowujemy również dodatkowo do egzaminu na broń obiektową w KWP.