Kurs na kwalifikowanego pracownika Ochrony fizycznej

Data szkolenia: 2.09.2017r. do 02.12.2017r
Zajęcia teoretyczne, odbywają się w siedzibie Firmy Silezjan SECURITY /Sala wykładowa/ przy ul. Buforowej 2 w każdą sobotę od godz. 9.00. Zajęcia z samoobrony niedzielne od godz. 9.00 do 12.00, zajęcia popołudniowe wg ustaleń z wykładowcą. .

Niemniej informuję, że od 3.09.2017 (niedziela) przez następne 10 tygodni w godz. 9.00-12.00 będą odbywały się zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych.

Samoobrona oraz techniki interwencyjne odbywają się na profesjonalnej macie w sali nr 3 przy Stadionie Miejskim
ul. Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, (wjazd od Królewieckiej).

Na pierwsze zajęcia z samoobrony prosimy o przybycie na bramę wjazdową 10 - 15 minut przed zajęciami aby można było Państwa wprowadzić i zapoznać z obiektem. Proszę o zabranie stroju sportowego !!!

Treningi oraz praktyczne strzelania zostaną przeprowadzone na strzelnicy WKS „ŚLĄSK” przy ulicy Świątnickiej 36 we Wrocławiu w pawilonie strzeleckim 25m na stanowiskach od 33 do 40.
O terminach zajęć zostaniecie Państwo powiadomieni.

Każdy uczestnik kursu na pierwszych zajęciach otrzyma (Pendraiv'a) z pełnym programem kursu z wybranymi wykładami, oraz materiały niezbędne do pogłębiania wiedzy…

Wszystkie informacje o zmianach w planie zajęć dotyczące godzin lub miejsca zajęć będą podawane na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem abyście Państwo mogli sobie zaplanować czas.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców z wieloletnim stażem teoretycznym i praktycznym. Wszystkich chętnych przygotowujemy również dodatkowo do egzaminu na broń obiektową w KWP.